Love the life you live. Live the life you love. - Bob Marley
                                                    自分の生きる人生を愛しなさい。自分の愛する人生を生きなさい。

STAFF BLOG